"Innowacyjne zarządzanie mobilną współpracą przy usuwaniu usterek na budowie w procesie inwestycyjnym"

loga ue

Firma VOBACOM Sp. z o.o. realizuje projekt pn.: „Innowacyjne zarządzanie mobilną współpracą przy usuwaniu usterek na budowie w procesie inwestycyjnym”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu grantowego pn.: Fundusz Badań i Wdrożeń” realizowanego przez Kujawsko-Pomorską Agencję Innowacji Sp. z o.o. w ramach Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Przedmiotem projektu jest realizacja badań przemysłowych i prac rozwojowych, których celem jest opracowanie innowacyjnego produktu – aplikacji mobilnej wspomagającej proces wprowadzania i analizy danych w trakcie inwestycji budowlanej i utrzymania nieruchomości, w tym w zakresie obiektów zabytkowych. Aplikacja pozwoli szybko dodawać informacje o usterkach na planie budowy przy wykorzystaniu różnych funkcji urządzeń mobilnych.

 

Całkowity koszt projektu to 478 tys. zł, a planowane dofinansowanie 345 tys. zł.
 


Zapytanie ofertowe nr 1/EMS/FBiW

W związku z realizacją projektu pn.: ”Innowacyjne zarządzanie mobilną współpracą przy usuwaniu usterek na budowie w procesie inwestycyjnym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu grantowego pn.: Fundusz Badań i Wdrożeń” realizowanego przez Kujawsko-Pomorską Agencję Innowacji Sp. z o.o. w ramach Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, VOBACOM Sp. z o.o. zamierza złożyć zamówienie na zakup sprzętu komputerowego, smartfonów i tabletów.

Szczegóły znajdują się w załączonych plikach:
Zapytanie 1 EMS sprzęt - wersja .pdf
Zapytanie 1 EMS sprzęt - wersja .doc

Zapytanie 1 EMS - formularz oferty - wersja .pdf
Zapytanie 1 EMS - formularz oferty - wersja .doc

Zapraszamy do złożenia oferty!

Unieważnienie postępowania ofertowego 1/EMS/FBiW
 

Ponownie zapraszamy do złożenia oferty na zakup sprzętu!

Zapytanie 1 EMS sprzęt nowe - wersja .pdf
Zapytanie 1 EMS sprzęt nowe - wersja .doc

Zapytanie 1 EMS - sprzęt nowe formularz oferty - wersja .pdf
Zapytanie 1 EMS - sprzęt nowe formularz oferty - wersja .doc

 

Przedluzenie_zapytanie_sprzet 1_EMS_8.10.2019.pdf

Zapytanie 1 EMS _sprzęt_nowe30.09.2019-przedłużenie.pdf
Zapytanie 1 EMS _sprzęt_nowe30.09.2019-przedłużenie.docx

Zapytanie 1 EMS_sprzęt_nowe30.09.2019-przedłużenie-formularz oferty.pdf
Zapytanie 1 EMS_sprzęt_nowe30.09.2019-przedłużenie-formularz oferty.docx

Informacja o wyniku postepowania 1 EMS.pdf


Zapytanie ofertowe nr 2/EMS/FBiW

W związku z realizacją projektu pn.: ”Innowacyjne zarządzanie mobilną współpracą przy usuwaniu usterek na budowie w procesie inwestycyjnym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu grantowego pn.: Fundusz Badań i Wdrożeń” realizowanego przez Kujawsko-Pomorską Agencję Innowacji Sp. z o.o. w ramach Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, VOBACOM Sp. z o.o. poszukuje oferentów na wykonanie ekspertyz w zakresie metodologii badawczej i oceny przyjętej technologii.

Szczegóły znajdują się w załączonych plikach:
Zapytanie 2 EMS - wersja .pdf
Zapytanie 2 EMS - wersja .doc

Zapytanie 2 EMS - formularz oferty - wersja .pdf
Zapytanie 2 EMS - formularz oferty - wersja .doc

Informacja o wyniku postępowania - 2/EMS/FBiW


Zapytanie ofertowe nr 3/EMS/FBiW

W związku z realizacją projektu pn.: ”Innowacyjne zarządzanie mobilną współpracą przy usuwaniu usterek na budowie w procesie inwestycyjnym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu grantowego pn.: Fundusz Badań i Wdrożeń” realizowanego przez Kujawsko-Pomorską Agencję Innowacji Sp. z o.o. w ramach Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, VOBACOM Sp. z o.o. poszukuje oferentów na wykonanie usług na stanowisku Developer aplikacji webowych w ramach tego projektu.

Szczegóły znajdują się w załączonych plikach:
Zapytanie 3 EMS - wersja .pdf
Załącznik nr 1 do zapytania 3 EMS - wersja .pdf

Uwaga: Przedłużamy postępowanie 3/EMS/FBiW.

informacja o przedluzeniu zapytania 3/EMS/FBiW
zapytanie ofertowe 3/EMS/FBiW przedluzone
zalaczniki do zapytania 3/EMS/FBiW
zalaczniki 1-3 do zapytania 3 EMS

Informacja o wyniku postępowania - 3/EMS/FBiW


Zapytanie ofertowe nr 4/EMS/FBiW

W związku z realizacją projektu pn.: ”Innowacyjne zarządzanie mobilną współpracą przy usuwaniu usterek na budowie w procesie inwestycyjnym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu grantowego pn.: Fundusz Badań i Wdrożeń” realizowanego przez Kujawsko-Pomorską Agencję Innowacji Sp. z o.o. w ramach Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, VOBACOM Sp. z o.o. poszukuje oferentów na wykonanie usług na stanowisku Developer aplikacji webowych w ramach tego projektu.

Szczegóły znajdują się w załączonych plikach:
Zapytanie 4 EMS - wersja .pdf
Załącznik nr 1 do zapytania 4 EMS - wersja .pdf
Załącznik nr 2 do zapytania 4 EMS - wersja .pdf
Załącznik nr 3 do zapytania 4 EMS - wersja .pdf
Załączniki nr 1 - 3 do zapytania 4 EMS - wersja.docx

Informacja o wyniku postępowania - 4/EMS/FBiW